Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

INTEL IDF 2015, NGÀY 0: Đăng ký

  Buổi sáng thứ Hai 17-8-2015, từ khách sạn Hilton San Francisco Union Square trên đường O’Farell, tôi cuốc bộ qua nhiều con đường chừng 15 phút tới trung tâm hội nghị triển lãm Moscone West trên đường Howard – nơi Intel hàng năm tổ chức sự kiện Diễn đàn các nhà phát triển Intel […]