Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Ví điện tử Moca lần thứ 5 liên tiếp đạt giải thưởng Công ty Fintech tiêu biểu tại Việt Nam

Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca (Moca) vừa nhận được nhận giải thưởng Công ty Fintech tiêu biểu năm 2021 do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) trao tặng. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Moca […]