Thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022

Vero ra mắt 3 đội ngũ tư vấn truyền thông mới tại Việt Nam về tiêu dùng, công nghệ và tổ chức chuyên biệt

Từ tháng 10-2021, Vero, công ty tiếp thị số và PR chuyên tư vấn truyền thông thương hiệu tại ASEAN có văn phòng tại 5 nước trong khu vực, bắt đầu cung cấp dịch vụ thông qua 3 nhóm chuyên môn cụ thể, bao gồm Công nghệ – Technology, Tiêu dùng – Consumer Goods, và […]