Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Đà Nẵng dẫn đầu thế giới trong tìm kiếm khách sạn du lịch trên Google

Trong công bố mới nhất của Google ngày 8-1-2020 cho thấy Đà Nẵng dẫn đầu trong nhóm Tốp 10 thành phố có lượng tìm kiếm khách sạn nhiều nhất thế giới năm 2020. Với địa thế đặc biệt nằm ở trung tâm của nhiều địa điểm thu hút du lịch của Việt Nam như Hội […]