Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Huawei được Singapore trao chứng nhận tín nhiệm quốc tế về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm của Singapore (Infocomm Media Development Authority, IMDA) vừa trao chứng nhận Tín nhiệm Bảo vệ Dữ liệu (Data Protection Trustmark Certification – DPTM) cho Huawei International Pte.Ltd tại Singapore. Chứng nhận DPTM được cấp cho các doanh nghiệp có chương trình bảo vệ dữ liệu hoàn toàn tuân […]