Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

1=1+1

Bạn đang nóng hót hòn họt với hotboy Samsung Galaxy Note8 và hotgirl Apple iPhone X. Giá chính hãng ở Mỹ của 2 em này bản bộ nhớ lưu trữ 64GB là 929,99 USD (Note8) và 999 USD (iPhone X). Giá vậy có thể nặng trĩu với người này mà nhẹ nhàng với kẻ khác. […]