Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Người nghèo cũng có Net

  Xin nói ngay là chuyện này xảy ra ở Mỹ. Số là ngày 28-5-2015, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FC) đã công bố các kế hoạch trợ giá truy cập Internet tốc độ cao cho các gia đình có thu nhập thấp. Cơ quan quản lý viễn thông cao nhất của Mỹ […]