Thứ Bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021

Có phải iPhone 6 sẽ giống như vầy?

  Thiệt tình xưa nay tôi chớ hề khoái cái vụ đoán mò, đặc biệt là đồn thổi, về bất cứ sản phẩm nào sắp ra đời. Nôn nóng, xôn xao chỉ khiến cho nhà sản xuất thêm chảnh mà thôi. Thậm chí không khéo mình lại bị ai đó nọ kia trong chính hãng […]