Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Ý đóng cửa toàn bộ đất nước vì dịch COVID-19

Nước Ý đã vỡ trận, là nước Châu Âu bị dịch bệnh Wuhan Coronavirus tấn công nặng nhất, là ổ lây nhiễm cho cả Châu Âu, sau ca nhiễm đầu tiên lây từ người qua người được ghi nhận ở Ý ngày 21-2-2020. Ngày 9-3, Chính phủ Ý đã đóng cửa toàn bộ đất nước, […]

Ý phong tỏa cách ly 14 tỉnh miền bắc

16 ngày sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, Chính phủ Ý ngày 8-3-2020 đã quyết định thực hiện các biện pháp đặc biệt nhằm kiểm soát khoảng 16 triệu người Ý sống ở 14 tỉnh phía bắc của đất nước, cũng như các biện pháp hạn chế trên toàn cả nước. Tính […]