Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Tại sao không trở về Việt Nam lúc này?

Ông thầy Hòa Nguyễn của tôi vừa chia sẻ tâm sự của một bạn trẻ Việt làm việc ở Ý – tâm dịch của thế giới ngoài đại lục Trung Quốc – giải thích vì sao bạn quyết định ở lại Ý chấp nhận chống dịch tại chỗ. KẾT NỐI VIỆT Tại sao tôi không […]