Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Huawei chia sẻ về tầm nhìn tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Mặc dù môi trường bên ngoài đầy thách thức và phức tạp vào năm 2021, Tập đoàn công nghệ Huawei vẫn duy trì hoạt động mạnh mẽ và tiếp tục tạo ra giá trị cho khách hàng và xã hội. Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) luôn là thị trường trọng điểm của Huawei. […]