Thứ Năm ngày 18 tháng 8 năm 2022

Sự kiện Google Health – Kiểm tra sức khỏe: Cách Google giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn

Tại sự kiện thường niên Google Health – Google Sức khỏe lần thứ 2 với chủ đề “Check Up – Kiểm tra sức khỏe” do Google tổ chức ngày 24-3-2022, các chuyên gia đã chia sẻ những nghiên cứu và cải tiến mới liên quan đến đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cách […]