Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

LANXESS ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng ấn tượng trong năm tài chính 2021

Công ty hóa chất chuyên dụng LANXESS (Đức) đã khép lại năm tài chính 2021 thành công trên nhiều phương diện. Mặc dù chi phí năng lượng, nguyên liệu thô và vận chuyển tăng mạnh, công ty đã cải thiện đáng kể doanh thu và lợi nhuận của mình. Trong năm tài chính 2021, LANXESS […]