Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

Khẩu trang lý sự ký

Ông bạn đồng nghiệp đa sự Thuan Vuong Tran vừa “hoang mang” khi thấy Thủ tướng ngày 30-1-2020 nói có thể phải áp dụng “toàn dân mang khẩu trang”, nhưng ngày 5-2-2020, ông Thứ trưởng Y tế tại họp báo lại nói “không nhất thiết phải đeo khẩu trang”. (Bài báo giựt tít về lời […]