Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Một tương lai không cần mật khẩu

Từ nay người dùng có thể tạm biệt mật khẩu khi sử dụng tài khoản Microsoft  Microsoft vừa gửi cho MediaOnline một bài viết ngày 15-9-2021 về vấn đề password (mật khẩu) của ông Vasu Jakkal, Phó Chủ tịch phụ trách Bảo mật, Tuân thủ và Danh tính của Microsoft Từ tháng 3-2021, những khách […]

Khi thế giới không cần mật khẩu….

    Thế giới thời công nghệ và kết nối ắt sẽ vỗ tay, đập chân reo mừng khi có thể thoát được cái gánh nặng và nỗi ám ảnh mang tên password (mật khẩu). Nó vừa là chiếc chìa khóa, vừa là chứng minh thư để người dùng có thể mở các thiết bị […]