Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023

5 bước xây dựng trung tâm dữ liệu bền vững cho tương lai

Schneider Electric, Tập đoàn đa quốc gia Pháp về số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa, đã chia sẻ những kiến thức chuyên sâu giúp các chủ sở hữu trung tâm dữ liệu (TTDL, data center) trên toàn cầu giải quyết bài toán bền vững cấp bách. Xây dựng […]