Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Khủng hoảng chip trong ngành công nghệ

Trong thời gian gần đây, ngày càng có thêm nhiều smartphone mới phải lâm vào tình trạng “sống chậm”. Thời gian từ khi ra mắt toàn cầu tới lúc mở bán tại các nước kéo dài bất thường, thậm chí bị lỡ cả những thời điểm vàng trong phát hành sản phẩm mới. Ngoài ra, […]