Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Khuyến mại cuối tháng 7-2022 tại Di Động Việt

Nhằm kích cầu thị trường vào những ngày cuối tháng, trong 3 ngày từ 29 đến 31-7-2022, hệ thống bán lẻ Di Động Việt giảm đến hơn 8 triệu đồng cho các dòng điện thoại; giảm đến 6 triệu đồng cho các dòng laptop, MacBook; giảm tới 65% giá cho phụ kiện công nghệ. Đại […]