Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Google chia sẻ mẹo giúp bạn kiểm tra thông tin như một người kiểm chứng chuyên nghiệp

Người kiểm chứng thông tin (fact-checker) có vai trò quan trọng trong việc xác thực tất cả các thông tin cũng như những tuyên bố trong một sự kiện hoặc câu chuyện để bảo đảm câu chuyện đó chính xác và được truyền tải đúng đắn. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều có thể […]