Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Visa và Shopee hợp tác chiến lược kinh tế số và phát hành thẻ Visa Shopee

Shopee, nền tảng thương mại điện tử ở Đông Nam Á và Đài Loan, và Visa, công ty công nghệ thanh toán toàn cầu, vừa công bố hợp tác chiến lược 5 năm nhằm khuyến khích sự tham gia kinh tế kỹ thuật số mạnh mẽ hơn trong khu vực Đông Nam Á, một trong […]