Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

KitKat bò chậm chạp, Jelly Bean vẫn làm vua trong cõi Android

    Chính thức ra đời từ cuối tháng 10-2013, phiên bản Android 4.4 KitKak đã được cập nhật 2 lần liền tù tì trong tháng 12-2013 thành 4.4.2 rồi tịt ngòi luôn cho tới nay. Sau 6 tháng ra đời, số lượng thiết bị cài đặt mới và nâng cấp lên Android 4.4 vẫn […]