Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022

Bkav được chứng nhận đạt chuẩn về dịch vụ ký số từ xa Remote Signing

Bkav vừa trở thành nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) chính thức công nhận đạt toàn bộ các tiêu chí trong Bộ tiêu chí đánh giá các tiêu chuẩn về chính sách quản lý, vận hành, khai thác cung cấp dịch vụ đối với hình […]