Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Lái xe ư? James Bond làm được, PHP mần được

  Không cần học lái xe. Không cần tốn mấy triệu đồng đi thi lấy bằng lái ôtô. Hễ ngồi trước tay lái là đạp hết ga. Và không cần thắt dây an toàn hay đội nón bảo hiểm mà cứ lái xe phom phom. Đó là cảm giác mà tôi được trải nghiệm sáng […]