Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Huawei Việt Nam trao tặng máy tính cho 2 trường học ở tỉnh Lạng Sơn và Hòa Bình

Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam ngày 16-11-2018 đã trao tặng máy tính cho trường Dân tộc phổ thông bán trú THCS xã Vân An (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và trường Tiểu học và THCS xã Trung Minh (tỉnh Hòa Bình). Mỗi trường học được trao tặng 4 bộ máy tính để […]