Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Lang thang Hội Hoa Xuân Tao Đàn (Saigon) Tết Qúy Tị 2013 qua video clip

Hội hoa Xuân Quý Tị 2013 của TP.HCM tại công viên Tao Đàn diễn ra trong 12 ngày, từ 5-2 (25 tháng Chạp) đến 16-2-2013 (mùng 7 tháng Giêng) với chủ đề “Thế nước và lòng dân” và tên gọi “Dáng đứng Việt Nam”. Tôi đã lang thang giữa ngàn hoa ở Hội Hoa Xuân […]