Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Laptop ASUS ExpertBook B3 Flip xoay gập chuyên biệt dành cho giáo dục và doanh nghiệp

Laptop ASUS ExpertBook B3 Flip được thiết kế để nâng cao hiệu quả xu hướng dạy – học lai (Hybrid learning) và làm việc lai (Hybrid working) trong thời “bình thường mới”. Đáp ứng nhu cầu về một laptop cho bối cảnh cuộc sống mới, ASUS ExpertBook B3 Flip có thiết kế xoay gập linh […]