Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Nhà Facebook origin của A Phủ đã lấy lại chủ quyền

Một tin không thể nào vui hơn hôm nay, thứ Sáu 13-8-2021 với A Phủ. Thứ Sáu 13 không phải lúc nào cũng là ngày xui xèo (hay là tại A Phủ số còn xui hơn cả ngày thứ Sáu 13). A Phủ xin trân trọng báo tin là A Phủ đã được Facebook cấp […]