Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Chị đã đi rồi…

Chị Lê Đỗ Bích Trân là một sư tỷ của tôi ở trường Trung học Công lập Kiến Tường (tỉnh Kiến Tường trước 1975). Chị vào trường (lớp Đệ Thất) trước tôi 7 năm vào năm 1962. Sau này, chị theo nghề giáo đến tận cùng. Nhưng hơn thế nữa, chị còn là vợ một […]