Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

Google lần đầu tiên tôn vinh Ca Trù nhân ngày Giỗ tổ nghiệp

Ngày 23-2-2020, các thiết bị kết nối Internet với IP từ Việt Nam khi mở trang chủ của Google.com.vn  (Google Search) sẽ thấy logo Google của trang này đã được thay bằng một Doodle vinh danh loại hình nghệ thuật Ca Trù của Việt Nam nhân ngày Giỗ tổ nghiệp Ca Trù (23-2). Đây là […]