Thứ Ba ngày 17 tháng 5 năm 2022

Nhiều kỷ lục trong Lễ hội Mua sắm 12.12 năm 2020 của Lazada

Nền tảng thương mại điện tử Lazada Việt Nam vừa khép lại Lễ hội Mua sắm 12.12 (từ ngày 12 đến 14-12-2020) với những kỷ lục mới, đặc biệt vượt doanh số 3 ngày của Lễ hội Mua sắm 12.12 năm 2019 chỉ trong gần 1 ngày 12-12-2020. Số lượng đơn hàng, khách hàng và […]