Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

12 công cụ trong lòng bàn tay

Bữa bạn Phạm Vũ Nguyên đem tặng “chiếc vòng cầu hôn”, ý lộn, chiếc vòng công cụ đeo tay Leatherman Tread, tôi có khoe với bạn rằng mình cũng đang xài một công cụ của hãng Mỹ Leatherman. Đó là bộ công cụ 12 chức năng Juice C2, giống như loại dao đa năng bỏ […]