Thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022

Chiếc vòng công cụ 29 chức năng Leatherman Tread

  Chiều 3-11-2015, một ngày trước khi anh bạn Mai Triều Nguyên khai trương trung tâm công nghệ di động Mai Nguyên mới của mình ở khu vực Hồ Con Rùa (TP.HCM), anh bạn chung Phạm Vũ Nguyên chạy tới nhà đưa cho tôi một bộ công cụ đa chức năng Tread của hãng công […]