Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Có nên xin quà Noel mỏng nhẹ như vầy không?

Hỡi 500 người anh chị em bạn bè thiện lành của tôi ơi. Tôi đang hoang mang dữ lắm á. Không biết Noel này tôi có nên xin Ông Già Noel SantaClaus tặng cho tôi một món quà mỏng dánh (5,8mm) và nhẹ hều (12kg) này không, coi như thưởng cho tôi sau một năm […]