Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Tờ lịch cuối năm 2018

Ban đầu tôi giựt tít là “Tờ lịch cuối cùng của năm 2018”, nhưng chỉ sau 1 nốt nhạc, hiệu chỉnh ngay cái hiệu ứng “ngón tay nhanh hơn não”, tôi câu viêu thành “Tờ lịch cuối năm 2018”. Cái tít giựt ban đầu quả là nẩy nẩy hơn, nhưng tôi vốn ghét hai cái […]