Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Sinh đôi nhưng khác năm

CHUYỆN HY HỮU NĂM MỚI: Có thể nói rằng đây là một chuyện double hy hữu đầu năm mới 2014. Hy hữu là hai đứa trẻ sinh đôi nhưng khác năm sinh. Và thêm hy hữu nữa là người ta biết được tới 2 vụ như vậy. Trong lúc mọi người khác đang nô nức […]