Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Linh hồn của thầy thuốc

  Người ta phong tặng cho các thầy thuốc “5 chữ vàng” là “Lương y như từ mẫu” với ý nghĩa chính danh “thầy thuốc như mẹ hiền”. Nhưng vẫn có những thành viên áo blouse trắng đã làm cho 5 chữ này thành nghĩa đáng buồn: “thầy thuốc như bỏ mẹ”. Ai cũng biết […]