Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Linksys ra mắt Velop – hệ thống Wi-Fi công nghệ Intelligent Mesh cho gia đình ở Việt Nam

Trong chương trình kỷ niệm 30 năm (1988-2018) hoạt động về hệ thống mạng và Wi-Fi cho gia đình và doanh nghiệp, thương hiệu Linksys ngày 30-8-2018 tại TP.HCM đã ra mắt Linksys Velop Whole Home WiFi Mesh Systems trên thị trường Việt Nam. Các thiết bị Mesh Wi-Fi System này gồm 2 dòng Velop […]