Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Chỉ cần gõ 14 ký tự là có thể xem “mệt nghỉ” video trên YouTube

  Nói thiệt là cái vụ này ắt khiến YouTube của nhà Google “nổi sảy” tùm lum tà la ngứa bởi tức à nghen. Có một dịch vụ mới gọi là ListenOnRepeat sẽ cho phép bạn xem đi coi lại phần lớn các video clip mà mình ưa thích trên YouTube hầu như cho tới […]