Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022

Logo doodle của Google lần đầu tiên do trẻ em Việt vẽ

  Khuyến khích các em nhỏ dám ước mơ và đóng góp cho cộng đồng và thế giới là mục tiêu chính của Doodle 4 Google – chiến dịch đề cao và thúc đẩy sự sáng tạo đầu tiên được Google tổ chức tại Việt Nam. Đây là một cuộc thi vẽ dành cho trẻ […]