Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Lừa đảo công nghệ khiến người dân sợ giao dịch online

Có thể nói rằng nếu trước đây, hễ lên Internet là gặp virus, thì bây giờ hễ online là có nguy cơ sập bẫy bọn lừa đảo đông như rươi và lắm mưu nhiều kế tinh vi. Sáng 24-6-2022, khi dùng công cụ Google Tìm kiếm với từ khóa “lừa đảo online”, chúng tôi đã […]