Thứ Năm ngày 08 tháng 6 năm 2023

Nạn nhân của lòng tham của chính mình

  Có những trường hợp mất của mà những người bị thiệt hại có thể không nhận được sự cảm thông, thương hại từ cộng đồng, bởi lẽ họ là nạn nhân của lòng tham của chính mình. Vụ việc đổ bể ra chỉ mang ý nghĩa để làm một bài học mới nữa cảnh […]