Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Lá thư cuối năm 6 trang của Tổng thống Donald Trump gửi bà Chủ tịch Hạ viện

Ngày 17-12-2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một lá thư dài tới 6 trang in gửi cho bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, với những lời lẽ mạnh mẽ phản đối những âm mưu của bà này và Đảng Dân chủ kình chống – thậm chí đang tìm cách luận […]