Chủ nhật ngày 01 tháng 8 năm 2021

Người Mỹ lại kéo nhau từ bỏ quốc tịch để né luật thuế mới

  Số lượng người Mỹ từ bỏ quốc tịch đã tăng 39% trong 3 tháng qua sau khi luật thuế mới nghiêm ngặt hơn bắt đầu có hiệu lực. Theo số liệu do cơ quan Đăng ký Liên bang (FR) công bố ngày 25-10-2014, trong quý 3-2014 có 776 người Mỹ từ bỏ quốc tịch […]