Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Lazada bắt đầu chương trình khuyến mại “Lương đã về” vào cuối mỗi tháng

Sàn thương mại điện tử Lazada đã triển khai chương trình “Lương đã về” diễn ra từ ngày 28-5 đến ngày  1-6-2020 với sự tham gia của tất cả các ngành hàng. Đây là một trong ba chương trình khuyến mại lớn được Lazada triển khai hàng tháng nhằm mang tới nhiều lợi ích mua […]