Thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023

Ra mắt cổng thông tin điện tử M-Powered giúp kết nối thanh niên với cơ hội nghề nghiệp

Công ty Microsoft và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Hà Nội ngày 6-12-2016 đã tổ chức Diễn đàn Tư vấn và Phát triển nghề nghiệp cho thanh niên và ra mắt cổng thông tin điện tử M-Powered tại Việt Nam. Đây là cổng trực tuyến, bằng tiếng Việt với mục […]