Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

MacBook 2015 qua một góc nhìn làm “xốn mắt” iFan

Phiên bản 2015 của laptop Apple MacBook vừa ra đời trong sự kiện Apple tại San Francisco (California) ngày 9-3-2015 đã làm biết bao nhiêu người mỏi miệng vì phải nuốt nước bọt thèm thuồng. Các iFan “muốn đâm đầu xuống nệm Kymdan mà… chớt” thì đâu có gì phải ngạc nhiên chưa. Ngay cả […]