Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Tản mạn về “Made in China”

  Mấy người bạn hỏi tôi nghĩ sao về chuyện tẩy chay hàng hóa Trung Quốc? Câu hỏi quả là không dễ dàng để trả lời ngay và thỏa đáng cho tất cả. Xưa nay, vốn là một người hiểu và xác định rõ rằng người Việt chẳng có quan hệ tổ tiên họ hàng […]