Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Mại dzô! Lì xì!

  Tết Con Rắn 2013 này, có ai đó nói tôi đã được approved “thẻ xanh” (permanent citizen)  ở “cõi dưới”, có tài khoản tại Hell Bank nên sợ rằng nếu gặp tôi có thể bị tôi lì xì bằng những đồng dollar mới cứng của Hell Bank. Dẫu có là anh em đồng hao […]