Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

84% máy tính mới được cài đặt sẵn phần mềm lậu tại Châu Á bị nhiễm mã độc

Microsoft Châu Á – Thái Bình Dương ngày 31-10-2018 cho biết: Báo cáo mới nhất của Microsoft cho thấy hơn 80% số máy tính mới được bán ở Châu Á được cài đặt sẵn nhiều phần mềm lậu. Các mẫu máy tính này thường được bán tại các cửa hàng máy tính với chiết khấu […]