Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Màn hình smartphone lớn tới bao nhiêu là vừa?

  Một trong những cuộc đua trong thế giới di động là về cái màn hình hiển thị. Hai tiêu chí chính là kích thước và độ phân giải màn hình. Cuộc đua quan trọng tới mức ngay chính nhà Apple cũng phải “vượt qua lời nguyền” mà tham gia.   Một trong những tiêu […]